phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

All Posts in Category: แพ็คเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
  • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

วัคซีนเสริมก่อนเข้าโรงเรียน

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพเด็ก เปิดให้บริการ

  • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

 

Share this...
Share on Facebook
Read More

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพเด็ก เปิดให้บริการ

  • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

 

Share this...
Share on Facebook
Read More

แพคเกจศัลยกรรมเต้านม

สิ้นสุด 31/08/2021
18,000 - 129,000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ :
• การเข้ารับบริการราคาแพ็กเกจผ่าตัดนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
หมายเหตุ :
1. ราคาดังกล่าวไม่รวมถึง

• ค่าแพทย์เพื่อการวินิจฉัยในครั้งแรก และค่าตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังผ่าตัดที่เกิดขึ้นจากตัวคนไข้เอง

• กรณีเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ

• กรณีที่ต้องใช้เวชภัณฑ์ ยา หรือรายการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ

2. ราคาแพคเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการตรวจ เงื่อนไข การยกเลิกโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
Share this...
Share on Facebook
Read More

กรมบัญชีกลาง

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนก UM (Utilization Management)
เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้งแผนก UM (Utilization Management) ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

*สงวนสิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามมข้อกำหนดของโรงพยาบาล

 

Share this...
Share on Facebook
Read More

หมายเหตุ  :  โปรดแสดงรูปภาพนี้ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิ์

Share this...
Share on Facebook
Read More
วัคซีนเด็ก

วัคซีนเด็ก 2021

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพเด็ก เปิดให้บริการ

  • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

โปรแกรมคลอด

คลอด,โปรแกรมคลอด,คลอดบุตร,คลอดลูก
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพสตรี เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-19.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยินดีให้บริการค่ะ