phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

All Posts in Category: แพ็คเกจและโปรโมชั่น

นโยบายคุ๊กกี้

       ในระหว่างการท่องเว็บไซต์ bkh.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ทำงานอย่างไร เพื่ออะไร และรวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการท่องเว็บไซต์ bkh.com นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Cookies คืออะไร

     Cookies เป็นไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้ประโยชน์ของ Cookies

     เราใช้ Cookies เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยื่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และ Cookies เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ความหลากหลายและการทำงานของ Cookies

     เราใช้ Cookies 4 ประเภทในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของท่านได้

 • Cookies ประเภทจำเป็นถาวร Cookies ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วน Cookies ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของท่าน
 • Cookies ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน Cookies ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
 • Cookies ประเภทการทำงาน Cookies ประเภทนี้ใช้จดจำคุณลักษณะต่างๆที่ท่านได้เลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้งเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้ละใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
 • Cookies เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของเรา

นโยบายCookies นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว

* แก้ไขล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564

Share this...
Share on Facebook
Read More
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้, ตรวจภูมิแพ้ด้วยเลือด

โปรแกรมตรวจโรคภูมิแพ้ จากเลือด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
 • แผนก ตา หู คอ จมูก เปิดให้บริการ

วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .

 • ศูนย์ผิวหนังและความงาม เปิดให้บริการ

วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 09.00-18.00 .

สถานที่ตั้ง 

แผนก ตา หู คอ จมูก ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ศูนย์ผิวหนังและความงาม ชั้น G โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

แพ็คเกจ Screening ก่อนฉีดวัคซีนโควิด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

แพคเกจผ่าตัดกระดูกสันหลัง

เงื่อนไขการใช้บริการ :
• การเข้ารับบริการราคาแพ็กเกจผ่าตัดนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
หมายเหตุ :
1. ราคาดังกล่าวไม่รวมถึง

• ค่าแพทย์เพื่อการวินิจฉัยในครั้งแรก และค่าตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังผ่าตัดที่เกิดขึ้นจากตัวคนไข้เอง

• กรณีเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ

• กรณีที่ต้องใช้เวชภัณฑ์ ยา หรือรายการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ

2. ราคาแพคเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการตรวจ เงื่อนไข การยกเลิกโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Share this...
Share on Facebook
Read More
มะเร็งปอด,ปอดติดเชื้อ,โรคปอด,ปอดอักเสบ

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปอด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์อายุรกรรม เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

ตลาดนัดสุขภาพดี

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

ใช้สิทธิ พรบ

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนก UM (Utilization Management)
เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้งแผนก UM (Utilization Management) ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

โปรแกรมสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยินดีให้บริการค่ะ