phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI

คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Clinic)

   คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Clinic)

อาการอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือที่เรียกรวมๆว่า สโตรค นั้นเป็นสาเหตุของความพิการและการเสียชีวิต เกิดจากการที่หลอดเลือดซึ่งพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอุดตัน ทําให้สมองขาดออกซิเจน และเกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อการพูด และการเคลื่อนไหวของร่างกาย อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ในกรณีที่รุนแรง

อาการ

  • มักเริ่มจากแขนขาอ่อนแรง หรือชาบริเวณใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง
  • ตาข้างใดข้างหนึ่งพร่ามัวหรือมองไม่เห็น
  • มีปัญหาด้านการพูดหรือการเข้าใจบทสนทนา
  • ปวดศีรษะเฉียบพลันแบบไม่มีสาเหตุ รวมถึงอาการวิงเวียนหรือวูบแบบเฉียบพลัน

การดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยคือ การใช้ชีวิตแบบใส่ใจในสุขภาพ เช่น ควบคุมความดันโลหิต ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจํา เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดปัจจัยเสี่ยงของโรค

นพ.ภาคภูมิ กระแสลาภ

Share this...
Share on Facebook
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม