phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

บาดเจ็บเอ็นไขว้หน้า

เจ็บเข่า,เอ็นไขว้หน้า,เข่าอักเสบ,เข่าเสื่อม,เข่าบิด,ผ่าตัดเข่า

เจ็บหัวเข่า

นพ.สิทธิพร อุนยะพันธุ์
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (Orthopedic Surgery)
อนุสาขา : เวชศาสตร์การกีฬา

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.