phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI

ศูนย์อายุรกรรม

   ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย วินิจฉัยรักษาโรคได้อย่างแม่นยำ เเละรักษาผู้ป่วยในผู้ใหญ่ด้วยการใช้ยา การบริการด้านคำปรึกษา เเนะนำ ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมเเพทย์อายุกรรมทั่วไป และเฉพาะทางโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้าน โรคเลือด,โรคติดเชื้อ,โรคปอด, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, ไทรอยด์, โรคไต และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย

คลินิกโรคติดเชื้อ

ตรวจรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคติดเชื้อ ซึ่งสามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว เพราะโรคติดเชื้อเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรัง

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

การมีชีวิตที่ยืนยาวควรมาพร้อมกับสุขภาพที่ดี มาทำความรู้จักกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อม โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า หรือโรคระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับวัยและใช้ชีวิตที่ยืนยาวได้อย่างมีความสุข

โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อ (infectious disease) เป็นโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากการที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนัง ทางการหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ทางเพศสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งทางสายรก โรคติดเชื้อจึงเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอวัยวะในร่างกาย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted disease หรือ STD) เป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์ การได้รับเลือด และผ่านจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ โดยเชื้อที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และพยาธิ ซึ่งทำให้เกิดโรคในกลุ่มนี้มากกว่า 20 โรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคจัดเป็นภาวะความเจ็บป่วยที่รุนแรง เช่น โรคซิฟิลิส โรคหนองใน โรคหนองในเทียม และโรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อเอดส์

โรคข้อเเละรูมาติซั่ม

อาการปวดข้อ ข้อติดขัดจากข้ออักเสบสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยมีสาเหตุของการเกิดโรคได้มากมาย ทั้งจากอายุ อุบัติเหตุ การใช้งานซ้ำๆ การติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และอื่นๆ อีกมากมาย โรคข้ออักเสบมีด้วยกัน มากกว่า 100 ชนิด เช่น โรคกระดูกพรุน ข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบจากโรคสะเก็ดเงิน และโรคเกาต์ การวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำจึงจำเป็นสำหรับการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

โรคภูมิเเพ้

ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล น้ำตาไหล คันตามร่างกาย หอบหืด แน่นหน้าอก แพ้แมลงต่อย หรือแม้กระทั่งแพ้อาหาร อาการเหล่านี้บ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายกำลังมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ซึ่งปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป หากสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคภูมิแพ้ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว เพราะโรคภูมิแพ้บางชนิดมีอาการที่เฉียบพลันและรุนแรงได้ การทราบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อการรักษาและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ภาวะการนอนหลับผิดปกติ

ภาวะผิดปกติของการนอนหลับ เช่น การนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนไม่หลับ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับอื่นๆ ส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระดับของฮอร์โมน น้ำหนัก สมาธิ หรือความจำ การตรวจหาสาเหตุของภาวะผิดปกติและรักษาอาการอย่างตรงจุดจึงจำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณ

ปัญหาทางสุขภาพจิต

สุขภาพจิตที่ดีคือการมีอารมณ์ที่มั่นคง จิตใจเป็นสุข สามารถทำงานและปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจึงมีสุขภาพร่างกายดีตามไปด้วย ปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น นอนไม่หลับ เครียด หดหู่ อารมณ์ 2 ขั้ว ปัญหาครอบครัว หรือแม้กระทั่งติดสารเสพติด จึงควรได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดโรคทางกายตามมา

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจสร้างความเสียหายให้กับหลอดเลือดได้ เช่น ทำให้หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง และยังนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์


นพ.ชวลิต เตโชเรืองวิวัฒน์


พญ.สุกัญญา ติกขะปัญโญ


พญ.อัญญารัตน์ อินทศร

Share this...
Share on Facebook
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม