phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ(Health Promotion Center)
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ให้บริการตรวจสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล  เปิด ให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กร ต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงรายบุคคล ( Individual risk ) โดยเฉพาะโรคเรื้อรังและโรคอันเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย

เรามีหลากหลายโปรแกรมการตรวจ ที่เหมาะสำหรับท่าน  ทุกกลุ่มอายุ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขอเชิญชวนท่านและบุคคลที่ท่านรัก  เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีกับเรา ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ( One Stop Service)  และเปี่ยมด้วยมาตรฐาน   ด้วยใจที่มุ่งมั่นในการให้บริการ  นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงาน  ตรวจก่อนทำประกัน  ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ  และตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ( Mobile Check up)

เพราะสุขภาพและความพึงพอใจของท่าน  คือสิ่งสำคัญของเรา

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด(ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้)  ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง  โดยทางศูนย์ตรวจสุขภาพมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้รับบริการ

สำหรับสุภาพสตรี กรณีมีรายการตรวจภายในหรือตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลเมมโมแกรม ควรตรวจในช่วงก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน 7 วัน

กรณีตรวจไปทำงานต่างประเทศ กรุณานำหนังสือเดินทาง  พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ  สมุดบันทึกการรับวัคซีน(กรณีที่ระบุต้องใช้)  กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน  การเก็บตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น

กรณีตรวจก่อนทำประกัน กรุณานำบัตรประชาชน ตัวจริง เท่านั้น  พร้อมทั้งเอกสารจากบริษัท

เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ ท่านสามารถนำผลตรวจ , รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ รวมไปถึงยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย

ข้อแนะนำเพิ่มเติม                                                                                          

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

กรุณาสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ทางโรงพยาบาลมีการจัดเตรียมรองเท้าเพื่อการนี้ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

หาก ท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีส่วนผสมคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์

หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

กรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper abdomen) ต้องงดอาหาร ชา กาแฟ นม ดื่มได้แต่เพียงน้ำเปล่า ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

กรณีที่มีการอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound lower abdomen) ไม่ต้องน้ำและอาหาร แต่จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะให้ปวดปัสสาวะพอสมควร เพื่อให้มองเห็นภายในได้อย่างชัดเจน

การนัดหมาย วันเวลาทำการ

ท่าน สามารถติดต่อที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้ทุกวันในเวลาทำการเพื่อทำการนัดหมายการ ตรวจสุขภาพและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  044-429999  ต่อ 4321,6617

กรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะเข้ารับการตรวจตามวันและเวลาที่ได้มีการนัดหมายไว้ กรุณาแจ้งทางศูนย์ตรวจสุขภาพ ทราบด้วย

วันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น.

สถานที่ตั้ง  ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นพ.เอกชัย ทวยสอน

พญ.อรศิริ ประถมปัทมะ

นพ.ไตรรัตน์ ทิพย์มงคล

นพ.สุธี โกศล

นพ.รติวัศย์ เอื้อกูลวราวัตร

พญ.ดวงตา อ่อนสุวรรณ

Share this...
Share on Facebook