phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI

ร้านค้า

Babyconnection shop : ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก บริเวณชั้น G

Health Choice : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม บริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร ชั้น G

Family Mart : บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G

Dunkin’ Donuts : บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น G

Share this...
Share on Facebook
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม