phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

วัคซีนเสริมก่อนเข้าโรงเรียน

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพเด็ก เปิดให้บริการ

  • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

 

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.