phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

แพคเกจผ่าตัดกระดูกสันหลัง

เงื่อนไขการใช้บริการ :
• การเข้ารับบริการราคาแพ็กเกจผ่าตัดนี้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
หมายเหตุ :
1. ราคาดังกล่าวไม่รวมถึง

• ค่าแพทย์เพื่อการวินิจฉัยในครั้งแรก และค่าตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังผ่าตัดที่เกิดขึ้นจากตัวคนไข้เอง

• กรณีเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ

• กรณีที่ต้องใช้เวชภัณฑ์ ยา หรือรายการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ

2. ราคาแพคเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการตรวจ เงื่อนไข การยกเลิกโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ยินดีให้บริการค่ะ